Ethno Jazz Festival LURA - Wyspy Zielonego Przylądka

Ethno Jazz Festival - Fanfara Ciocarla

Ethno Jazz Festival - Impressions of Ella Fitzgerald

Ethno Jazz Festival - SON DEL NENE (Kuba)